ikon-sputom

SPUTUM er en tykflydende væske, som du producerer i lungerne.
Sputum-prøven bruges til at bestemme typen af luftvejsinflammation.
Prøven tages ved at du aktivt hoster, enten efter mannitoltesten
eller efter inhalation af forstøvet saltvand.
Man kan udover hoste og irritation af luftvejene opleve forbigående åndenød.

Start typing and press Enter to search