ikon-fenotest

I detta testet mäts koncentrationen av kväveoxid (NO) i utandningsluft som en indikator för luftvägsinflammation. Testet utförs genom att du tar du en djup inandning efterföljt av 10 sekunders utandning genom ett munstycke som är förbundet till en apparat som mäter koncentrationen av NO (parts per billion) i luften som utandats. Testet är snabbt, säkert och lätt att utföra och är ett standardtest inom lungmedicinsk diagnostik.

Start typing and press Enter to search