ikon-interviewse

En av våra dedikerade läkare kommer att hålla en intervju med dig och ställa frågor om dina symtom, din familjs sjukdomshistoria, din livskvalitet, rökstatus, nuvarande medicin, eventuella försämringar av din obstruktiva lungsjukdom, och eventuella följdsjukdomar. Läkaren kommer också att be dig om att fylla i frågeformulär som handlar om generell information om dig, dina symtom, din livskvalitet samt andra ventuella sjukdomar relaterade till din obstruktiva lungsjukdom. Detta för att få en bild av hur mycket din sjukdom påverkar dig i din vardag.

Start typing and press Enter to search