ikon-lungese

Spirometri är ett test som används för att bedöma din lungfunktion. Under testet mäts det hur mycket luft du kan andas in och hur mycket och hur snabbt luften kan andas ut. Testet utförs genom att du andas forcerat enom ett munstycke som är kopplat till en spirometer. Testet upprepas två till tre gånger.

 

Total lungkapacitet (TLC) är ett mått för den totala volymen av luft som dina lungor kan innehålla. Mätningen används för att kunna differentiera mellan restriktiv och obstruktiv lungsjukdom. Astma och KOL är obstruktiva lungsjukdomar.

 

Diffusionskapacitet (DCO) är ett mått för lungvävnadens förmåga att transportera syre från inandad luft till de röda blodcellerna i lungkapillärerna – de små blodkärlen i lungorna. Mätningen används för att bedöma hur bra lungvävnaden fungerar.

 

Forced oscillation technique (FOT) är ett test där man använder ljudvågor för att bedöma din lungfunktion. Under testet sitter du upp och andas normalt genom ett munstycke samtidigt som att man skickar ned ljudvågor i dina lungor. Testet ger information om luftvägarna och lungvävnadens mekaniska egenskaper.

 

Alla ovanstående tester är snabba, säkra och icke-invasiva. De är grundläggande verktyg inom lungmedicinsk diagnostik.

Start typing and press Enter to search