ikon-mannitol

Mannitolprovaktion är ett bronkiellt provokationstest där man mäter reaktiviteten i luftvägarna. Testet utförs genom att du andas in stigande doser av mannitol, som är en typ av socker. Efter varje mannitoldos mäts din lungfunktion med hjälp av ett spirometritest. Mannitoltestet är positivt om lungfunktionen reduceras med 15% och sedan kan förbättras med astmamedicin. Under testet kan man hosta och uppleva irritation av luftvägarna. Testet tar ca 30 minuter och är ett standardtest inom lungmedicinsk diagnostik.

 

Start typing and press Enter to search