breathelogo_bort

Om

BREATHE bygger en biobank och en databas med biologiska prover och sjukdomsinformation från 1800 patienter med astma med antingen milda, måttliga eller svåra sjukdomssymtom, samt 140 friska personer.

 

Materialet som vi samlar in kommer att användas till att utveckla verktyg för att, på ett bättre sätt, kunna diagnosticera personer med obstruktiva lungsjukdomar såsom astma och KOL. Det finns ett behov för bättre diagnostiska verktyg då forskning på senare år har visat att det finns många olika typer av astma och KOL och att varje typ borde bli behandlad på ett specifikt sätt.

 

På senare år har en ny typ av astmabehandling introducerats på marknaden – så kallade biologiska läkemedel. Dessa läkemedel behandlar den egentliga orsaken till sjukdomen och de ökar ytterligare behovet för att kunna diagnosticera de olika typerna av KOL och astma mer precist.

 

Inom BREAHTE arbetar vi dessutom med e-hälsa och utvecklar appar och elektroniska apparater till hemmabruk. Detta för att hjälpa patienterna att bli bättre på att hantera sin sjukdom.

 

BREAHTE är ett samarbete mellan 3 sjukhus, 2 universitet, 1 företag och 2 vårdcentraler om ligger på Själland i Danmark och i Skåne. Vi samarbetar också internationellt med alla forskningsgrupper och läkemedelsföretag som är intresserade av att använda BREATHEs
forskningsplattform för att utveckla behandlingar och annat som gör livet lättare för människor med astma och KOL.

 

Vill du veta mer, kontakta vänligen BREAHTEs administration.

Grundare

VIBEKE BACKER, Professor, Chefsläkare på Lungmedicinsk Avdelning, Bispebjerg Hospital

 

CELESTE PORSBJERG, Ass.Professor, Chefsläkare på Lungmedicinsk Avdelning, Bispebjerg Hospital

 

UFFE BØDTGER, Chefsläkare på Lungmedicinsk Avdelning, Næstved Sygehus

 

KARSTEN KRISTIANSEN, MSc, Professor, Biologisk Avdelning, Köpenhamns Universitet

 

LEIF BJERMER, Professor, Chefsläkare på Lungmedicinsk Avdelning, Skånes Universitetssjukhus

 

JONAS ERJEFÄLT, MSc, PhD, Professor vid Luftvägsinflammation, Lunds Universitet

 

RUIQU XU, Regionchef Nordeuropa, BGI Europé

Administration

THOMAS VEJE FLINTEGAARD 

//Projektchef

Bispebjerg Hospital Köpenhamn

tvf@breathenordic.com

// + 45 52 22 63 44

 

DITTE KJÆRSGAARD KLEIN

//Forskningskoordinator

Bispebjerg Hospital Köpenhamn

dkk@breathenordic.com

// + 45 30 91 47 42

 

LISA KARLSSON

//Forskningskoordinator

Forskningskoordinator

lk@breathenordic.com

// +46 073 641 35 12

 

AC TOVGAARD

//Kommunikations- och PR-ansvarig

Bispebjerg Hospital Köpenhamn

act@breathenordic.com

// +45 30 91 47 63

 

CARINA von HADELN HOPPE HANSEN

//Sekreterare

Bispebjerg Hospital Köpenhamn

chhh@breathenordic.com

//+45 30 91 47 54

Start typing and press Enter to search