ikon-sputom

Sputum är et tjock vätska som produceras i lungorna. Sputumprovet tas genom att du hostar aktivt, antingen efter mannitolprovokationen eller efter inandning av nebuliserat saltvatten. Provet används till att bestämma vilken typ av luftvägsinflammation du har. Under testet kan man hosta och uppleva irritation av luftvägarna samt kortvarig andnöd.

Start typing and press Enter to search